davincidzieci@wp.pl

tel. 793 228 062

przedzszkole , żłobek

Rezerwacja online

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Wstecz

Cykliczne, cotygodniowe warsztaty wychowawcze

prowadzone w Centrum Rozwoju Da Vinci dla rodziców i nauczycieli.

 

Omawiamy i ćwiczymy praktyczne zastosowanie:

 

- różnego rodzaju metod wychowawczych,

- sposoby rozmawiania z dzieckiem w różnych sytuacjach,

- przyjmowania postaw wobec dzieci,

- zachowań w trudnych momentach. 

 

Zapraszamy nie tylko rodziców i nauczycieli, ale również przyszłe mamy i tatusiów, którzy chcą przygotować się do przyjęcia dziecka oraz babcie i dziadków, którzy wspomagają młode rodziny w opiece i wychowaniu młodego pokolenia.


Uczestnicy warsztatów, którzy mają potrzebę przyjścia z dziećmi będą mieli zapewnioną dla nich opiekę.


Zapisy pod nr tel. 793-228-062 lub e-mail: davincidzieci@wp.pl


Zapraszamy serdecznie!

Przykładowe zagadnienia jakie są podejmowane:

 

 

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.

 

 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.

 

 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą.

 

 • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.

 

 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.

 

 • Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.

 

 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.

 

 • Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania - do wieku i możliwości dziecka.

 

 • Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.

 

 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.

 

 • Jak skutecznie chwalić dzieci.

 

 • Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”

 

Co zyskują osoby uczestniczące w warsztatach w Centrum Rozwoju Da Vinci?

 

 

 • Większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.

   

 • Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.

   

 • Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.

   

 • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.

   

 • Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.

   

 • Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.

   

 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywania dzieci.

Chcę się zapisać

Centrum Rozwoju "Da Vinci"

 

ul. Fasolowa 13/ lok. U2 (domofon 200)

Warszawa Włochy

tel. 793-228-062

email: davincidzieci@wp.pl

Skontaktuj się już dziś - ilość miejsc ograniczona

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Centrum Rozwoju "Da Vinci"

 

ul. Fasolowa 13/ lok. U2 (domofon 200)

Warszawa Włochy

tel. 793-228-062

email: davincidzieci@wp.pl