davincidzieci@wp.pl

tel. 793 228 062

przedzszkole , żłobek

Rezerwacja online

 

 

Rozkład dnia w naszej placówce uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności Dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, opiekuna, instruktora – wyzwalające aktywność Dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.


06:45 – 08:30 Przyjmowanie Dzieci. Zabawy dowolne. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe (przy muzyce, ze śpiewem).

 

08:30 – 08:45 Przygotowanie do śniadania.

 

08:45 – 09:15 Śniadanie.

 

Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań Dzieci. Praca indywidualna wspomagająca rozwój Dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z Dzieckiem zdolnym). Zabawy na świeżym powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych).

 

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.

 

11:30 – 11:50 Obiad I (zupka).

 

12:00 – 13:15 Leżakowanie/odpoczynek. Zabawy dowolne dla dzieci, które nie śpią.

 

13:15 – 13:30 Przygotowanie do obiadu.

 

13:30 – 14:00 Obiad II Drugie danie.

 

14:00 – 15:00 

Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań Dzieci. Praca indywidualna wspomagająca rozwój Dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z Dzieckiem zdolnym). Zabawy na świeżym powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych).

 

15:00 – 15:15 Przygotowanie do podwieczorku.

 

15:15 – 15:30 Podwieczorek I.

 

15:30 – 16:15

Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań Dzieci. Praca indywidualna wspomagająca rozwój Dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z Dzieckiem zdolnym). Zabawy na świeżym powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych).

 

16:30 – 16:45 Przygotowanie do podwieczorku.

 

16:45 – 17:00 Podwieczorek II. 

 

17:00 – 18:45 

Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań Dzieci. Praca indywidualna wspomagająca rozwój Dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym). Zabawy na świeżym powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych).

 

Spotkania okolicznościowe.

 

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Zajęcia i warsztaty obejmują m.in.: 

  • zabawy stymulujące aktywność: integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, artystyczne, przyrodnicze, matematyczne, konstrukcyjne, sportowe;
  • aktywność zbiorową i indywidualną inspirowaną przez osoby prowadzące;
  • wielozmysłowe poznawanie ,,świata”;
  • zabawy ruchowe w grupie, również na świeżym powietrzu;
  • zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka;
  • wspieranie przez osoby prowadzące twórczych inicjatyw Dzieci;
  • czytanie lektury dziecięcej.

Zajęcia i warsztaty.

Zajęcia i warsztaty.

Zajęcia i warsztaty.

Zajęcia i warsztaty.

Wstecz

Wstecz

Centrum Rozwoju "Da Vinci"

 

ul. Fasolowa 13/ lok. U2 (domofon 200)

Warszawa Włochy

tel. 793-228-062

email: davincidzieci@wp.pl

Skontaktuj się już dziś - ilość miejsc ograniczona

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Centrum Rozwoju "Da Vinci"

 

ul. Fasolowa 13/ lok. U2 (domofon 200)

Warszawa Włochy

tel. 793-228-062

email: davincidzieci@wp.pl